onsdag 9. juni 2010

Kontingenter og avgifter 2010

Vi holder på å legge om medlemssystemer og innføre nye ordninger knyttet til utstyrstildeling og rutiner rundt spillerdrakter i fotballgruppen. I løpet av juni vil alle ha fått to krav; en gruppeavgift og medlemskontingenten. Gruppeavgiften dekker kostnader forbundet med å spille fotball i Frigg, som lagutstyr og anlegg, drakter, påmeldingsavgifter i serie og cup, forsikringer og lisenser med mere.

For medlemmer registert april 2010
-Gruppeavgift sendes ut i midten av mai
-Kontingent sendes ut i juni
-Fotball-lotteri sendes ut i juni

For medlemmer registert etter april 2010
-Gruppeavgift og kontingent sendes samlet ut i juni
-Fotball-lotteri sendes ut i juni

For mer informasjon og årets satser; velg "les hele saken" under. Nivået på avgifter og kontingent bestemmes også av hvor mye som hentes inn gjennom dugnader og andre medlemsbaserte tiltak. I Frigg medfører medlemsskapet* også deltakelse i dugnader ved de to årlige Frigg-cup'ene, samt ett konkret innsamlingstiltak hvert år. I de kommende årene vil dette være fotball-lotteriet. I 2010 sendes det ut Fotballavdelingen

Senior bredde med treningstid
Gruppeavgift 1500
Kontingent 300
Samlet 1800

Senior bredde uten treningstid
Gruppeavgift 800
Kontingent 300
Samlet 1100

Ungdomsfotball 15-19 år
Gruppeavgift 2100
Kontingent 300
Samlet 2400

Ungdomsfotball 13-14 år
Gruppeavgift 1700
Kontingent 300
Samlet 2000

Barnefotball 9-12 år
Gruppeavgift 1500
Kontingent 300
Samlet 1800

Barnefotball 0-8 år
Gruppeavgift 1100
Kontingent 300
Samlet 1400
(* det innbefatter altså spillere selv dersom spilleren er over 15 år eller foresatte for spillere under 15 år)

Mvh
Nils Henrik Solum
Frigg Oslo FK
Tlf: (+47) 22 69 20 73 (Mandag og tirsdag 10-15)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar