onsdag 13. oktober 2010

FriggCup Dugnad

Hei alle Frigg Vinderen foreldre,


Da er det også tid for dugnad. Vi har 3 lag og dugnads tid fra 12:30 til 16:30 på søndag. Vi deler det opp slik at foreldrene ikke har dugnad når barna spiller. Dugnadsfordeling per lag er nedenfor. Alle spillere må stille med EN DUGNADSVAKT og alle spillere må stille med EN KAKE (eller annet spiselig: boller, pizzasnurrer, påsmurte rundstykker - ikke vaffelrøre).
Dugnadsvakt
Frigg United (3a). Spiller i tidsrom 12:00 - 14:30 - Har dugnadsvakt 14:30 - 16:30
Friggcelona (3b). Spiller i tidsrom 14:30 - 16:30 - Har dugnadsvakt 12:30 - 14:30
Frigg Barca (3). Spiller i tidsrom 16:30 - 18:30 - Har dugnadsvakt 14:30 -16:30

Dag trenger bekreftelse innen torsdag på hvem som stiller for hvilken spiller. dag.stromme@gmail.com

Alle dugnadsvakter møter opp 10 min før vaktstart. Oppmøte i klubbhuset der skiftleder fordeler oppgaver. Den enkelte må huske å bekrefte oppmøte ved å skrive seg inn i dugnadspermen som ligger i klubbhuset. Vi vil bli fordelt oppgaver basert på hvor mange som stiller og det er ikke slik at 3b vil få mer å gjøre fordi de er "alene på vakt" i perioden 12:30-14:30.

Kake levering
Kaken leveres i klubbhuset i forkant av første kamp. Husk a krysse av for avlevert kake!
Det er også lurt å avlevere kake/mat på engangsfat og/eller merke fatet med navn og telefonnr + huske å hente det.

Mvh
Dag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar