mandag 2. mai 2011

Frigg G02 Vinderen - Fotball

Kort info (mer kommer siden):

• Fotballtreninger hver tirsdag kl. 18.00-19.30 på Tørteberg (samme sted som i fjor)Første gang tirsdag 3. mai.
• Frigg Cup helgen 7-8 mai. Her blir det dugnad som før.
• Seriekamper ukentlig, litt varierende dager.
• ØHIL Cup midt i juni.
• Sarpsborg Cup bandy/fotball sist i august
• En fotballcup i september for de som ikke blir med på Sarpsborg Cup
• Frigg Cup Høst i oktober. Dugnad her også.

Samme lag som i fjor, men noen frafall. Vi tar med noen nye etter behov.

Vi har 2 trener pr. lag, totalt 6.
Rollefordeling blant foreldre ellers, som i fjor med noen små endringer.
Vi vil bruke lagbloggen som enda mer aktiv infokanal, ref. bandyen i vinter.

De som ikke skal være med i 2011, svar på denne mail.

Som sagt, mer info kommer.
Sees…


Per W.
Mob 9055 1331

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar