onsdag 5. september 2012

Post Lyncup

Det vises til diskusjonen som foregikk i etterkant av vårens Lyncup. Saken har også brakt inn til klubben. Jeg har i den forbindelse blitt kontaktet av klubben (David Melchior). Beskjeden fra han kan, slik jeg har oppfattet den, kort oppsummeres slik: 1) det er ikke gjort noe kritikkverdig fra vår side ifm cupdeltagelsen. 2) Frigg mener det er riktig og viktig at de beste spillerne gis et ekstratilbud også kampmessig. Trenerne mener på denne bakgrunn at vi denne høsten viderefører opplegget fra i vår - både når det gjelder trening/seriekamper/cuper. Herunder at vi stiller 7-erlag i en cup (i tillegg til Sarpsborg) - det kan for eksempel bli på Friggcup. Undertegnede, i samarbeid med de andre laglederne, organiserer en slik cupdeltagelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar