tirsdag 17. november 2009

BANDY: Bandytips fra trener Pål-Fredrik

Bandy er en idrett der mye av gleden ved spillet først kommer når man mestrer å stå på skøyter. Det å lære seg å stå på - og gå - på skøyter har på mange måter likhetstrekk med det å lære å sykle; mye sitter i hodet. Og det kan være ganske frustrerende når man ikke får det til, noe jeg fortsatt husker svært godt! Derfor vil utvikling av skøyteferdigheter bli prioritert på treningene fremover.Det er imidlertid noe dere som foreldre kan bidra med for å gjøre skøytegåingen enklere:

1. Sørg for å ha slipte skøyter. Dette er særlig viktig i dag, idet den kunstfrosne isen er hardere enn naturis. Med sløve skøytejern kommer man ikke fremover og man mister kontroll. Vi er heldige ved at Frigg søker å ha med seg en slipemaskin til hver trening, slik at man kan få foretatt slip før eller etter trening.
Sørg deretter for at skøytene holder seg skarpe: -bruk kalosjer for å beskytte mot grus, gress, asfalt, jord eller annet som bidrar til å ødelegge en fin skøyteslip -det er imidlertid viktig at kalosjene tas av skøytejernene før skøytene legges i baggen eller legges til tørk hjemme -blir kalosjene stående på, gir de et perfekt miljø for en rask rustprosess. -samtidig er det viktig at skøytejernene ikke slås mot hverandre - det gir samme effekt som å slå eggen på to kniver mot hverandre
Et godt tips er ellers å anskaffe et lite skøytebryne hos Spinn eller andre sportsbutikker, som nødhjelp frem til neste skøyteslip.

2. Sørg for å tilpasse skøytene riktig. Da blir de behageligere å ha på føttene og man unngår å fryse. Den første tiden med skøytegåing - særlig med nye skøyter - vil for de aller, aller fleste medføre ubehagelig klemming mot føttene. Dette går over! Ideelt sett skal det holde å ha ett par nylonstrømper, men her må vi også ta hensyn til at mange har skøyter de skal vokse i. Ved for store skøyter, stapp gjerne nok bomull i tåpartiet til at hælen ligger godt an mot hælkappen.

3. Søk å gå på skøyter utenom treningene med Frigg. Øvelse gjør mester! Man trenger heller ikke store flaten for dette. Inntil videre foreslår jeg at vi kan søke å møtes på Gressbanen hver søndag kl 1200. Da skal banen være åpen for publikum.
Ellers gjelder det samme for skøytebaner som for kunstgress; det er en rushfenomen. Alle skal bruke banene fra 17.00 til 22.oo (+ helger). Utenom rushtid er det lett å komme til.

Utstyr ellers:
Det er særlig viktig å beskytte hodet. Derfor er hjelm og gitter samt halsbeskytter påbudt på treningene. Samtidig er det viktig at hjelm og gitter er riktig tilpasset. Ta kontakt med trenerne før treningene, så vi vi bistå. Øvrig utstyr som bandybukse, leggskinn/knebekyttere og susp bør også komme til etter hvert.

Praktisk:
Pga alt utstyret som er påkrevet vil påkledningsprosessen ta lengre tid enn i fotball. Jeg ber om dere tar høyde for dette, slik at vi kan komme i gang til riktig tid.
Som ellers er det fornuftig å merke utstyr med navn og telefonnummer, men dette gjelder særlig køllene, som ofte legges sammen i en haug når vi skal gjøre øvelser.
I treningene fremover vil vi søke å legge opp til mye av det samme som dere gjorde på fotballtreningene, nemlig at vi har forskjellige stasjoner i løpet av treningen; for spill og for øvelser.

Se ellers foregående innlegg for treningstider, skøyteslip osv.

BANDY: Frigg G02 Vinderen Bandy

  • Trening torsdager 16.45-18.15 på Norges Idrettshøyskole, kunstisbanen. Frem til ca medio desember da vi flytter til Frogner stadion tirsdager.
  • Møt presis, vær ferdig skiftet med skøytene skikkelig snøret til senest 17.00.
  • NB! Mange har nye skøyter som MÅ slipes før bruk, og dette kan gjøres på stedet fra kl. 16.30.
  • Hjelm med gitter + halsbeskyttelse (halspulsåren) påbudt.
  • Leggbeskyttere og bandybukser er kjekt å ha.
Etter tre treninger, utstyrsanskaffelser, tilvenning til opplegget og et par av foreldrene på bandytrenerkurs er vi nå klare for strukturerte og passe intense treninger til glede for store og små. Vi deler treningen i stasjoner hvor grunnleggende skøyte- og kølleferdigheter blir prioritert. Samt mye spill og GØY !