mandag 30. januar 2012

Årgangsmøte - fotball

Fotballsesongen 2012 er underveis. Frigg hadde innkalt til årgangsmøter den 30/1. Under gjengis noe av det som kom fram.

(1) Status, lag
Det ligger an til å bli 10 guttelag i 2002-klassen fra Frigg. Dette tallet innbefatter våre 3 lag.

(2) Medlemskap mm
Det er fra nå sentralisert innmelding i og utmelding fra klubben. Jeg har nærmere info ved behov. Faktura for medlemskontingent sendes ut denne uka; 300 kr. Nivå på treningsavgift vil bli diskuert på årsmøtet den 15/2(avhenger bl.a. hva en velger å gjøre av loddsalg, dugnader mm). Faktura for treningsavgiften sendes derfor først ut etter årsmøtet (hvert lag forventes for øvrig å stille med minst en person på dettemøtet).

(3) Samarbeid på tvers av årsklassene og mellom lagene
Det diskuteres nå i klubben hvordan man kan gi alle spillere et godt og tilpasset tilbud. Den sportslige ledelsen på ungdomssiden (Brocken og Melchior) vil ha et hovedansvar for hvordan dette blir gjort. Det oppfordres til felles årgangstreninger f.eks i helgen.

(4) Eventuelt
- Legea erstattes av Nike. Nye drakter blir bestilt. Fra og med utlevering av nye drakter skal ingen bruke Legeautstyr.
- Trenerutvikling: Fortsatt svært viktig. Obligatorisk med trenerkurs i regi av kretsen. Kurs gjennomføres 4 kvelder i april i regi av klubb og krets.
- Frigg-cup blir 5-6 mai. 2002-lagene er arrangør i 2013. Anbefales at noen følger arrangementet av høstcupen for å lære.
- Nytt dekke på Tørteberg skal etter oppdatert plan være klart til seriestart. Uklar framdrift for planene med gressletta.

mandag 23. januar 2012

mandag 2. januar 2012

Gymsalfotballen starter igjen fk fredag

Fotballen i gymsalen på skolen begynner igjen fredag 6. januar. Som før er den fra kl 16 til 17.