onsdag 22. februar 2012

Fra årsmøte - informasjon fra klubben

Etter årsmøtet er det vedtatt en ny modell for årets treningsavgifter og loddsalg. Det kommer mer informasjon senere, men i korte trekk er det nå slik at alle betaler et større beløp direkte til Frigg, og at salgsdugnad i år går til lagkasser og ikke til klubben. Med andre ord blir loddsalg en mulighet for de enkelte lag til å lage salgsdugnad (f.eks. ved butikkene på lørdager) der overskuddet tilfaller laget selv. Det vil også si at treningsavgiften skal dekke mer utstyr enn tidligere, samt at den totale betalingen pr medlem blir ganske lik tidligere år, økningen går direkte tilbake til lagene i form av utstyr og aktivitet. I vårt nye medlemsregister er det mulighet for avtalegiro, e-faktura og også å dele beløpet opp i to betalinger pr år ( det siste ved å sende mail til medlem@frigg.no )

Medlemskontingenten og treningsavgift inkluderer blant annet
- Lagpåmelding/seriavgift, inkludert forsikring
- Drakt (trøye/shorts/strømper)
- Lagutstyr, inkl 1 ball pr spiller
- Vintertreningsavgift (i ungdomsfotballen - barnelag kan bare trene om vinteren dersom det er ledig kapasitet)
- Deltakeravgift for to eksterne cuper pr sesong
- Dommerhonorar i serie- og cupkamper (ungdomsavdelingen)
- Treningstid på baner disponert av Frigg Oslo FK
- Fri bruk av garderobe og klubbhus tilknyttet sportslig aktivitet
- Trenergodtgjørelse (ungdomsfotballen), trenerutdanning, trenerkoordinator, trenerforum, trenerkurs (barne- og ungdomsfotballen)
- Baneavgift ved spill på eksterne baner (f.eks. Voldsløkka)

Økonomiske forpliktelser består av medlemskontingent: 300 kr for alle.
I tillegg kommer følgende treningsavgifter/forpliktelser avhengig av hvilken gruppe spilleren er medlem av:
a) Seniorer i breddeavdelingen*: med treningstid: 1500, uten treningstid: 800.
b) Foresatt for ungdomsmedlemmer:
- Treningsavgift Ungdomsfotball: 13-14 år: 3600, 15-19 år: 3800, Elite: 4500,-
c)Foresatt for barnemedlemmer:
- Delta på dugnad ved Frigg cup vår og høst
- Treningsavgift Barnefotball 6 år: 0, 7 år: 1100, 8 år: 1900, 9-12 år: 2600.

Salgsdugnad (lotter) utgår som individuell avgift og vil i 2012 tilfalle lagkassen

*Vintertreningsavgift inngår ikke for senior breddelag. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Bandy
- Ingen ytterligere treningsavgift
- Delta på dugnad ved Frigg bandy cup